Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til finansministeren

Dokument nr. 15:188 (2016-2017)
Innlevert: 04.11.2016
Sendt: 04.11.2016
Besvart: 09.11.2016 av finansminister Siv Jensen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Hva blir provenyeffekten og fordelingseffekten av å kombinere følgende fire endringer i trinnskatten (kap. 5501, post 70) sammenliknet med forslaget i Prop. 1 S 2017; Fjerne trinn 1, øke satsen i trinn 3 med 4 pst, øke satsen i trinn 4 med 4 pst og innføre et nytt trinn på 12 G med sats på 25 pst?