Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:220 (2016-2017)
Innlevert: 11.11.2016
Sendt: 11.11.2016
Besvart: 21.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Hvordan ser statsråden på det nye rutetilbudet, og hva vil han gjøre for å sikre at flytilbudet ved Sørkjosen Lufthavn ikke forverres?

Begrunnelse

Det foreslåtte rutetilbudet for Sørkjosen Lufthavn skaper nå reaksjoner i regionen. I anbudet for flyruter ble det fastslått at Sørkjosen fortsatt skulle ha minimum to daglige avganger hver vei. Det nye ruteoppsettet gir ifølge kommunen færre avganger og lengre reisetid for flere avganger. Avganger som før gikk direkte til Tromsø er nå lagt via Finnmark; en betydelig omvei. Dette gir et dårlig utgangspunkt for videre utvikling i regionen.
Statsråden har tidligere uttalt at det nye flyanbudet ville gi økt fleksibilitet og et tilbud bedre tilpasset behovene. Dette kan ikke sies å være tilfellet med disse endringene.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I kravene for ruteføring mellom Sørkjosen og Tromsø er det både i den nye og i den inneværende kontraktsperioden stilt krav til to daglige tur-retur flygninger. I forrige periode var det stilt krav om at ingen av flygningene det var krav om gjennom FOT, skulle ha mellomlanding. I den kommende kontraktsperioden er det åpnet for at alle avganger kan ha én mellomlanding, med unntak av avganger i ruteområde 1, hvor det er åpnet for flere mellomlandinger. Ruteområde 1 inneholder de fleste rutene i Finnmark.
Widerøe har nå offentliggjort det foreløpige programmet fra 1. april 2017. I den inneværende kontraktsperioden har Widerøe en ekstra direkteavgang fra Sørkjosen til Tromsø utover de kravene departementet stiller gjennom FOT. Denne direkteavgangen er i den nye kontraktsperioden ikke inkludert i det foreløpige ruteprogrammet til Widerøe. Ettersom dette var en avgang utover de kravene departementet stiller, har Widerøe full rett og mulighet til å gjøre slike tilpasninger og endringer.
Èn avgang har fått en mellomlanding. Det gjelder kveldsavgangen fra Sørkjosen til Tromsø. Mellomlandingen fører til at reisetiden blir noe lenger på denne avgangen. Ruteprogrammet gir likevel gode muligheter for dagsreiser til Oslo og et lengre opphold i Tromsø.
Widerøe gjennomfører nå møter med de ulike regionene i Nord-Norge for å få innspill på det nye ruteprogrammet. Når disse møtene er gjennomført, har Samferdselsdepartementet og Widerøe avtalt å møtes for å dele erfaringene med det nye FOT-ruteprogrammet. Innenfor en ordning med mer fleksible kriterier ligger det også til rette for å foreta tilpasninger i ruteprogrammene underveis i kontraktsperioden hvis det viser seg gunstig for operatøren og de reisende.