Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kulturministeren

Dokument nr. 15:261 (2016-2017)
Innlevert: 17.11.2016
Sendt: 18.11.2016
Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren
Besvart: 24.11.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Hva er regjeringens begrunnelse for å kutte i bevilgningene til Kulturminnefondet og dermed svekke innsatsen for å få tatt vare på viktige kulturminner i Norge?

Begrunnelse

Søknadmengden til Kulturminnefondet slår i år alle tidligere rekorder. Det er søkt om over 330 millioner fra private eiere til restaurering av verneverdige kulturminner. Regjeringen har imidlertid foreslått et kutt i Kulturminnefondets bevilgning.
Oppland er det fylket som har desidert flest søkere i hele landet. Med så stor økonomisk underdekning er det en fare for at mange eiere ikke går i gang med sine prosjekter.
Den reelle effekten av et slikt kutt er langt større en summen tilsier. Både fordi prisene stiger på alle innsatsfaktorer slik som materialer og håndverkstjenester, men også fordi en krone fra fondet utløser ca. 3 kroner i privat innsats i bevaringsarbeidet. Man går derfor gjennom en slik "justering" glipp av privat innsats tilsvarende 10 millioner i 2017.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Bevilgningen til Kulturminnefondet er redusert med 0,4 mill. kroner fra 2016 til 2017 som et ledd i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen på 0,5 %.