Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:268 (2016-2017)
Innlevert: 18.11.2016
Sendt: 18.11.2016
Besvart: 29.11.2016 av næringsminister Monica Mæland

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Vil regjeringen ta initiativ til å endre driftsansvaret for atomdeponiet i Himdalen i Aurskog-Høland, hvor Institutt for energiteknikk har deponert flytende radioaktivt avfall i strid med reglene?

Begrunnelse

NRK Østlandssendingen kunne 17.11.16 melde at Institutt for energiteknikk har lagret flytende radioaktivt avfall i Himdalen i Aurskog-Høland i strid med reglene. Statens strålevern vurderer politianmeldelse.
Problemet med syre er at det kan etse gjennom sement og også eventuelt de tønnene som avfallet er lagret i. Totalt er det 13 tønner som er støpt inn, hvorav åtte inneholder flytende radioaktivt avfall.
Statens strålevern er skeptisk til at IFE driver atomdeponiet i Himdalen, siden stiftelsen også driver de to reaktorene i Halden og på Kjeller. Det spørres også om rutinene knyttet til avfallshåndteringen er tilstrekkelige.
I deponiet i Himdalen lagres lavt og middels radioaktivt avfall. Inne i fjellhaller støpes tønner med radioaktive stoffer inn i betongsarkofager. Her skal avfallet ligge i minst 300 år.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Institutt for energiteknikk (IFE) driver det kombinerte lageret og deponiet for lav- og mellomaktivt atomavfall i Himdalen (KLDRA) etter avtale med Nærings- og fiskeridepartementet. Statsbygg er eier av anlegget. I driftsavtalen mellom IFE og departementet fremgår det at driften av KLDRA Himdalen skal foregå i tråd med konsesjonsvilkårene. IFE har primæransvaret for sikker drift.
Ifølge internasjonal bestepraksis bør man skille mellom avfallsprodusent og avfallshåndterer. Det er derfor uheldig at IFE i dag innehar begge rollene. Departementet arbeider med å utrede en organisasjon som vil kunne overta ansvaret for lagring og deponering av lav- og mellomaktivt atomavfall, i tillegg til eventuelle andre oppgaver.