Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:285 (2016-2017)
Innlevert: 23.11.2016
Sendt: 23.11.2016
Besvart: 29.11.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Flere kommuner har satset på nettbrett som et viktig pedagogiske digitalt verktøy i undervisningen. Kongsvinger kommune vil i løpet av 2017 ha 1:1-dekning av Ipad på alle trinn i grunnskolen. Ipad og andre nettbrett er i dag ikke godkjent som plattform til å gjennomføre eksamen av Utdanningsdirektoratet. Skolene må derfor opprettholde et sekundært IKT-system som i praksis bare brukes til eksamen, noe som er dyrt og uhensiktsmessig.
Når får elevene gjennomføre eksamen på nettbrett?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: I spørsmålet vises det til at iPad og andre nettbrett ikke er godkjent som plattform til å gjennomføre eksamen av Utdanningsdirektoratet.
Jeg vil gjøre oppmerksom på at det ikke er slik at direktoratet ikke godkjenner bruk av iPad eller andre nettbrett på eksamen. Men direktoratet tilrår ikke bruk av nettbrett. Direktoratets vurdering er at nettbrett er lite egnet til langsvarsoppgaver (for eksempel ved 6 timers skriftlig eksamen).
Det betyr at elevene kan gjennomføre eksamen med bruk av nettbrett. I dag har imidlertid Utdanningsdirektoratet bare brukerstøtte for gjennomføring av eksamen ved bruk av pc. Dersom skolen velger å bruke nettbrett til eksamen, er skoleeier dermed selv ansvarlig for sikker opplasting av eksamensbesvarelsene.