Skriftlig spørsmål fra Odd Omland (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:359 (2016-2017)
Innlevert: 07.12.2016
Sendt: 08.12.2016
Besvart: 13.12.2016 av finansminister Siv Jensen

Odd Omland (A)

Spørsmål

Odd Omland (A): Vil statsråden sørge for at vurderingen av kapitaliseringsrenten blir foretatt i løpet av desember, slik at vurderingen blir foretatt for budsjettåret 2017 i tråd med Stortingets vedtak, og sørge for at en forventet reduksjon blir gitt virkning for kommunenes eiendomsskatteinntekter i 2017?

Begrunnelse

Et flertall på Stortinget bestående av samarbeidspartiene vedtok 5.desember statsbudsjettet for 2017, blant annet med følgende i pkt. 36 under Næringsliv: «Stortinget ber regjeringen vurdere kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten på kraftanlegg.»
Under finansdebatten ble dette støttet av opposisjonspartiene. Bakgrunnen for vedtaket må antas å være at en videreføring av kapitaliseringsrenten på 4,5 % , som har stått fast siden 2010, kombinert med gjennomsnittet av de siste fem års rullerende spotmarkedspriser vil gi en reduksjon i eiendomsskatten på vannkraftanlegg i 2017 med nesten 400 millioner kroner, ifølge Sentralskattekontoret.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Jeg har merket med anmodningsvedtaket Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre der «Stortinget ber regjeringen vurdere kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten på kraftanlegg». Jeg vil komme tilbake til Stortinget med en slik vurdering. Det kan ikke forventes at vurderingen vil kunne presenteres for Stortinget allerede i denne høstsesjonen.