Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:386 (2016-2017)
Innlevert: 12.12.2016
Sendt: 13.12.2016
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 19.12.2016 av finansminister Siv Jensen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Det har nylig kommet fram at tollen på svensks side i Tøcksfors på har planer om å stenge kontoret på natt og i helger. Dette vil kunne få store konsekvenser for næringslivet i regionen.
Kjenner statsråden til dette og hva vil statsråden foreta for å forhindre at dette rammer reisende og næringsliv?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Det svenske tollstedet i Töcksfors (Hån tollstasjon) ligger på E18 med Ørje tollkontor på norsk side av grensen. Hån tollstasjon utfører norske tolloppgaver på svensk side i forbindelse med eksport fra Norge til Sverige/EU, mens Ørje tollkontor utfører svenske tolloppgaver på norsk side i forbindelse med eksport fra Sverige/EU til Norge. Det betyr at Hån ikke håndterer de svenske oppgavene i forbindelse med eksport fra Sverige/EU, og Ørje ikke de norske tolloppgavene i forbindelse med eksport fra Norge til Sverige/EU. Dette er en del av ordningen knyttet til Grensetollsamarbeidsavtalen mellom Norge og Sverige. Dette samarbeidet gjør det enklere for næringslivet. Blant annet slipper transportører å stoppe både før og etter grensepasseringen.
Både Hån og Ørje er i dag døgnåpne. Med bakgrunn i trafikkgrunnlaget har svenske tollmyndigheter varslet at de planlegger å endre åpningstidene slik at ekspedisjonen på Hån tollstasjon er åpen mandag til fredag 07.00-23.00, lørdag 08.00-17.00 og søndag 11.00-23.00. Endelig beslutning er ikke tatt, og svenske tollmyndigheter gjør nå trafikkmålinger som videre grunnlag for vurdering av åpningstidene.
Det er de svenske tollmyndighetene som beslutter åpningstidene på svenske tollstasjoner. Dersom de nye åpningstidene som svenske tollmyndigheter planlegger på Hån tollstasjon får vesentlige konsekvenser for reisende, norsk næringsliv eller norske tollmyndigheter, kan den norske tolldirektøren ta opp temaet med de svenske tollmyndighetene i det norsk-svenske samarbeidsorganet Grensetollsamarbeidsnemda.