Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:420 (2016-2017)
Innlevert: 16.12.2016
Sendt: 19.12.2016
Besvart: 22.12.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden gjere greie for utviklinga i talet på leiarar, leiarlønningar og konsulentoppdrag i helseføretaka dei siste 10 åra, med spesielt vekt på dei siste 5 åra?