Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:425 (2016-2017)
Innlevert: 17.12.2016
Sendt: 19.12.2016
Besvart: 02.01.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): I anbudsinvitasjonen mellom Sørkjosen og Tromsø ble det stilt krav om minimum to daglige avganger og krav om direkteruter. I det nye ruteopplegget som er presentert har mange avganger fra Sørkjosen fått en mellomlanding i Finnmark før de snur tilbake til Tromsø. Reisetiden som kunne vært 25 min. er blitt 1 t 10 min.
Hva vil samferdselsministeren gjøre for å få til et best mulig flytilbud mellom Nord-Troms og Tromsø i tråd med anbudsinvitasjonen?

Begrunnelse

I det nye ruteopplegget som nå er presentert går det to direktefly fra Tromsø til Sørkjosen på hverdager, mens det kun er en direkte avgang fra Sørkjosen til Tromsø. I helga er det ingen direkte avganger fra Sørkjosen til Tromsø. Alle øvrige avganger har først en runde med minst en mellomlanding i Finnmark før de snur tilbake til Tromsø. For reisende betyr det at turen som normalt tar 25 minutter nå tar 1 tog 10 min. ekstra når mellomlandingen skjer i Honningsvåg. Årsaken er i følge Widerøe at Samferdselsdepartementet godtar en mellomlanding som direkteavgang. Det kan man vurdere som rimelig dersom mellomlandingen var i "riktig" retning i forhold til reisemålet - dersom man mellomlandet i Sørkjosen på tur fra Alta til Tromsø. Men at mellomlandingen skal gjøres i stikk motsatt retning av dit man egentlig skal, blir en underlig definisjon av mellomlanding. Det synes for meg vanskelig å tro at dette har vært departementets definisjon av begrepet "mellomlanding."

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I kravene for ruteføring mellom Sørkjosen og Tromsø er det både i den nye og i den inneværende kontraktsperioden stilt krav til to daglige tur-retur flygninger. I inneværende kontraktsperiode er det stilt krav om at ingen av de påkrevde flygningene det er stilt krav om i forpliktelse til offentlig tjenesteytelse (FOT), skal ha mellomlanding. I den kommende kontraktsperioden er det åpnet for at alle avganger kan ha én mellomlanding, med unntak av avganger i ruteområde 1, der det er åpnet for flere mellomlandinger. Ruteområde 1 inneholder de fleste rutene i Finnmark.
Widerøe har nå offentliggjort det foreløpige programmet fra 1. april 2017. Én av de påkrevde avgangene har fått en mellomlanding. Det gjelder kveldsavgangen fra Sørkjosen til Tromsø. Mellomlandingen fører til at reisetiden blir noe lenger på denne avgangen, slik det er vist til i spørsmålet. Ruteprogrammet gir likevel gode muligheter for dagsreiser til Oslo og et lengre opphold i Tromsø.
Widerøe har nå gjennomført møter med de ulike regionene i Nord-Norge for å få innspill på det nye ruteprogrammet. Samferdselsdepartementet har også hatt et møte med Widerøe og gjennomgått innspill og erfaringer med det nye ruteprogrammet. Widerøe har på bakgrunn av møtene foreslått endringer i ruteprogrammet i Finnmark og Nord-Troms. Samferdselsdepartementet skal nå gjennomgå og vurdere de foreslåtte endringene fra Widerøe. Så lenge endringene er forankret hos de lokale myndighetene og er innenfor Samferdselsdepartementets juridiske handlingsrom, ønsker departementet å imøtekomme de endringene som vil kunne bedre flytilbudet for de reisende.