Skriftlig spørsmål fra Karianne O. Tung (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:459 (2016-2017)
Innlevert: 02.01.2017
Sendt: 02.12.2016
Besvart: 10.01.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): Vil samferdselsministeren ta initiativ til å tilpasse togavganger- og ankomster i Trondheims-regionen i større grad til arbeidstidsstart- og slutt ved St. Olavs Hospital?

Begrunnelse

Arbeidsreiser og pendlerreiser med jernbanen har stort potensial i Trondheims-regionen. Men avganger og ankomster synes i noen grad lite tilpasset de reisendes behov. St. Olavs Hospital er en stor offentlig arbeidsplass med over 8 000 ansatte, lokalisert i sentrum av Trondheim. Flere turnusskift ved sykehuset starter kl. 07.00. Marienborg stasjon ligger like ved sykehuset, noe som gjør det mulig for ansatte i større grad å benytte seg av jernbanen hvis togrutene er godt nok tilpasset. Tog 425 ankommer stasjonen kl. 07, noe som gjør at flere ansatte velger bort toget fordi de kommer for sent på jobb.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Lokaltogtilbudet i Trondheimsområdet er relativt omfattende og ble forbedret fra desember 2014. Tilbudsforbedringen slo særlig positivt ut for reisende sør for Trondheim, det vil bl.a. si reisende til og fra Marienborg. Alle lokaltog i grunnruten ble da forlenget til/fra Melhus. Stasjonene Kvål, Ler og Lundamo fikk også flere avganger. I tillegg trafikkeres jernbanen av regiontog og godstog. Dette gir samlet sett et markedstilpasset tilbud innenfor de muligheter infrastrukturkapasiteten gir.
Jernbaneinfrastrukturen i Trondheimsområdet består for det mest av enkeltsporede strekninger. Det innebærer at togene må møtes på bestemte stasjoner eller kryssingsspor, noe som gir liten fleksibilitet med tanke på å justere rutetidene. Med dagens infrastruktur er det begrenset rom til å justere rutetilbudet i én del av området uten at dette får konsekvenser for andre deler av togtilbudet i regionen. Jernbanedirektoratet har det operative ansvaret for utviklingen av det fremtidige togtilbudet og vil vurdere innspillet med sikte på ev. justeringer ved senere ruteendring.