Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:481 (2016-2017)
Innlevert: 09.01.2017
Sendt: 10.01.2017
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 16.01.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Hva er beregnet proveny for de økte bøtesatsene fra nyttår?

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: I regjeringens budsjettforslag for 2017 er det anslått at endringene i satsene for forenklede forelegg i trafikksaker vil medføre om lag 160 mill. kroner ekstra i inntekter til staten i 2017 på kap. 4618 Skatteetaten, post 86 Bøter, inndragning m.m.