Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:485 (2016-2017)
Innlevert: 10.01.2017
Sendt: 10.01.2017
Besvart: 16.01.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Politimesteren i Agder politidistrikt har ansatt ny ledergruppe bestående av åtte menn (89 %), i tillegg til henne selv. Det har det vært stor oppmerksomhet rundt likestilling i politiet. Statsråden har forsikret Stortinget om at likestillingen skal bedres. Det er et mål krav om at antall kvinner i lederstillinger skal være 40 %.
Kan statsråden tabellarisk vise antall og andel kvinner i lederstillinger fra 2008-2016, si når måltallet forventes innfridd, og hva vil han konkret gjøre for at det skjer?

Begrunnelse

I budsjettet for 2017 skriver departementet: "Det er en målsetting at 40 % av alle nyansatte i lederstillinger skal være kvinner."

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen:

Lenke til svaret med tabell i pdf-format