Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til kulturministeren

Dokument nr. 15:489 (2016-2017)
Innlevert: 10.01.2017
Sendt: 11.01.2017
Besvart: 18.01.2017 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Kulturrådet har vedtatt å fase ut støtten til Center for Afrikansk Kulturformidling (CAK) i Oslo. CAK har drevet et svært viktig arbeid i flere tiår, blant annet i samarbeid med UNESCO, om ivaretagelse av afrikansk kulturarv. Deres rolle som kulturformidler har også vært et viktig tilskudd til norsk kulturliv generelt. Deler kulturministeren dette synes på CAKs viktighet og vil hun ta ett initiativ for å sikre videre drift og finansiering av senteret?

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Norsk kulturråd gir driftstilskudd til en rekke virksomheter innenfor alle kunstfelt over hele landet. Søknadene behandles i samsvar med fastsatte retningslinjer. Kriterier for tildeling av driftstilskudd er bl.a. høyt kunst- og kulturfaglig kvalitetsnivå, langsiktige mål, betydning utover eget lokale nedslagsfelt samt kontinuerlig aktivitetsnivå og profesjonell drift.
Alle søknader, inkludert søknaden fra Center for Afrikansk Kulturformidling (CAK), vurderes på grunnlag av de kriterier som framgår av retningslinjene og prioriteres innenfor tilgjengelige budsjettrammer.
Jeg har tillit til at Norsk kulturråd – som selvstendig fagorgan – har foretatt en god faglig vurdering og prioritering innenfor gjeldende budsjettrammer for 2017.
Selv om Center for Afrikansk Kulturformidling gjennom sin nesten 40 års virksomhet har gitt et viktig bidrag til kulturutveksling, tilligger det Norsk kulturråd å ta stilling til hvilke tiltak som etter en samlet vurdering skal prioriteres og motta tilskudd. Departementet kan ikke overprøve enkeltvedtak fattet av Norsk kulturråd.