Skriftlig spørsmål fra Audun Otterstad (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:551 (2016-2017)
Innlevert: 20.01.2017
Sendt: 23.01.2017
Besvart: 30.01.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

Audun Otterstad (A)

Spørsmål

Audun Otterstad (A): Hvilke konsekvenser mener statsråden det vil ha for norsk sjømatnæring hvis Høyre og FrP-regjeringen gikk inn for å si opp EØS-avtalen?

Begrunnelse

Som leder av FrPs programkomité og nestleder har fiskeriministeren startet en debatt om Norges tilknytting til en av våre viktigste handelspartnere EU.

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: I regjeringsplattformen har vi stadfestet at regjeringen legger til grunn EØS-avtalen og de øvrige avtalene med EU som ramme for Europapolitikken. Dette ligger fast.
Det vises for øvrig til vedlagte brev til stortingsrepresentant Heggø datert 9. desember 2016 som svar på spørsmål nr. 338.