Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:611 (2016-2017)
Innlevert: 03.02.2017
Sendt: 03.02.2017
Besvart: 08.02.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Det kommer frem av en artikkel i Politiforum 2. februar at politiets dekningsgrad har gått ned fra 1,83 politi per 1 000 innbyggere i 2015 til 1, 81 i 2016.
Kan statsråden vise hvordan dette har slått ut for de enkelte politidistrikt, i form av en tabell?

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: