Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:632 (2016-2017)
Innlevert: 07.02.2017
Sendt: 07.02.2017
Besvart: 14.02.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): I svar til meg datert 28. april 2016 viste statsråden til at samferdselsdepartementet mottok sak om utbygging av Fylkesvei 17 i Nord-Trøndelag den 22. februar 2016 og at man var i gang med å behandle saken. Statsråden svarte videre at "Samferdselsdepartementet vil så raskt som mulig etter gjennomført KS2 legge saken fram for Stortinget. Jeg tar sikte på at dette vil kunne skje i løpet av høsten 2016." Saken er ennå ikke fremmet for Stortinget.
Når vil saken bli lagt fram?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Saken ble lagt fram for Stortinget 10. februar 2017, jf. Prop. 56 S (2016-2017) Finansiering av prosjektet fv 17 / fv 720 Dyrstad – Sprova – Malm i Nord-Trøndelag, justert innkrevjingsopplegg E16 Kongsvinger – Slomarka og auka kostnadsramme E6 Helgeland nord.