Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til statsministeren

Dokument nr. 15:644 (2016-2017)
Innlevert: 08.02.2017
Sendt: 08.02.2017
Besvart: 15.02.2017 av statsminister Erna Solberg

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Siv jensen besvarer mitt spørsmål (nr. 614) om statsråder som sprer uriktig informasjon, på vegne av statsministeren, ved å henvise til hennes ansvar for skattepolitikken. Tanken synes å være at dersom en del av påstanden som settes frem er rett, må resten også være det. Litt som i Ludvig Holbergs Erasmus Montanus, der mor lille blir en sten fordi hun ikke kan fly.
Deler statsministeren oppfatningen av at dette bør være presisjonsnivået blant hennes statsråder, og hva gjør for å stoppe spredningen av falsk informasjon?

Begrunnelse

Jeg viser til min korrespondanse med Siv Jensen under. Spørsmålet ble oversendt henne. Jeg kan anta at det er fordi tre av fire eksempler jeg brukte handlet om skatt. Spørsmålet dreide seg imidlertid ikke om skatt, det dreide seg om at påstandene var uriktige/falske og var begrunnet i et håp om at statsministeren delte mitt syn om at vi burde kunne holde statsrådene hennes til en høyere standard.
Selv om det er riktig at AP vil øke skatter og avgifter samlet med 15 milliarder er det ikke riktig at det gjøres for å betale for høy innvandring. Dette er redegjort for i samme dokument og pressekonferanse som statsrådene har hentet tallet 15 milliarder. Min påstand er at vi må kunne forvente oss at statsrådene ikke gjennom sin kommunikasjon gir det norske folk feil informasjon om et annet partis politikk. Jeg håper statsministeren er enig i at det å bruke er faktum for å underbygge en usann påstand er noe statsråder burde holde seg for gode til. Jeg håper Solvik Olsens uredelige praksis med å dele gamle saker som aktuelle nyheter taler for seg selv, og vil bli påtalt fra statsministeren. Statsrådenes kontoer på SoMe kan ikke betraktes som utrykk for private meninger.
__________________________________________________________________________
Om statsråders uttalelser om Arbeiderpartiets skattepolitikk.

Jeg viser til brev av 3. februar 2017 fra Stortingets president til statsministeren vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Truls Wickholm:

Hva tenker statsministeren om at en rekke statsråder sprer falske nyheter og alternative fakta, og er dette en bevisst strategi fra regjeringen?

Begrunnelse:

Denne uken har både innvandrings- og integreringsministeren og barne- og likestillingsministeren hevdet at Arbeiderpartiet vil øke skattene for å betale for høy innvandring. Samferdselsministeren brukte sin facebook-side med nesten 70 000 følgere til å spre en ett år gammel sak om arveavgift bare halvannen uke etter at Arbeiderpartiet gikk ut og avklarte at det ikke blir arveavgift neste periode, med teksten "Splitte mine bramseil!! Arbeiderpartiet slår sjørøverne når det gjelder å finne skatter." Disse eksemplene føyer seg inn i en etter hvert lang rekke av eksempler på falske nyheter og alternative fakta fra denne regjeringen. Før jul brukte kulturministeren sin facebook-side til å spre falske nyheter om en Stavanger-skole.

Svar:

Som statsråd med ansvar for skatte- og avgiftspolitikken svarer jeg på vegne av statsministeren.
Samlede skatte- og avgiftslettelser under denne regjeringen er om lag 21 mrd. kroner. Samtidig går Arbeiderpartiet til valg med et løfte om å øke det samlede skatte- og avgiftsnivået med 15 mrd. kroner i neste Stortingsperiode. Det er fakta.
Det kan ikke overraske noen at det blir debatt om en så ulik tilnærming til utfordringer i norsk økonomi. For denne regjeringen er en del av svaret skatte- og avgiftslettelser for å stimulere til arbeid, sparing og investeringer. For Arbeiderpartiet synes svaret å være skatte- og avgiftsøkninger.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: En falsk nyhet er en bevisst konstruert løgn. Omfanget av falske nyheter er heldigvis ikke omfattende i Norge. Det er likevel et problem som må tas på alvor i ethvert demokratisk samfunn. Vi må alle være med på å bekjempe falske nyheter. Jeg er opptatt av at regjeringens medlemmer ikke sprer falske nyheter, og at de korrigerer dersom det viser seg at de har videreformidlet noe som i ettertid viser seg å være falske nyheter.
Jeg vil advare mot at diskusjonen om falske nyheter brukes til å begrense samfunnsdebatten. Både i nyheter, uttalelser og politisk debatt skal det være rom for meninger, vinklinger og eksempler som må leses i lys av både kontekst og avsender. En slik takhøyde i samfunnsdebatten er en viktig verdi i et demokratisk samfunn. Representanten Wickholm bør ikke utvanne begrepet «falske nyheter» og undergrave det viktige arbeidet mot dette.
Urimelige eller feilaktige påstander bør imøtegås som en del av den ordinære samfunnsdebatten. I en direktesendt TV-debatt i NRK før jul valgte for eksempel Arbeiderpartiets nestleder å vise fram et gammelt VG-oppslag, og feilsitere oppslaget ved å hevde at «når folk sier at de ikke ønsker de skattekuttene som regjeringen vil gjennomføre, så svarer Solberg at folk har ikke peiling». Det var en feilaktig påstand og en urimelig kopling til temaet i debatten fra nestlederen i Arbeiderpartiet. Det påpekte jeg også umiddelbart i den samme debatten. Men «falske nyheter» mener jeg ikke det er.
Vi må skille mellom politisk uenighet og falske nyheter. Det er reelle og viktige politiske forskjeller mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet, blant annet knyttet til skatt, som er tema for de fleste av eksemplene som trekkes fram av representanten Wickholm. Vi har avskaffet arveavgiften som den rød-grønne regjeringen opprettholdt, vi har redusert skattenivået for personer og bedrifter, og vi foreslo strengere innstrammingstiltak i innvandringspolitikken enn det Arbeiderpartiet støttet på Stortinget.