Skriftlig spørsmål fra Kristin Vinje (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:650 (2016-2017)
Innlevert: 08.02.2017
Sendt: 09.02.2017
Besvart: 17.02.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kristin Vinje (H)

Spørsmål

Kristin Vinje (H): Jeg ber om en oversikt over hvor mange friskoler som har blitt etablert årlig både nasjonalt og i hvert fylke fra og med skoleåret 2005-2006 til skoleåret 2016-2017, samt en tilsvarende oversikt brutt ned på grunnskoler og videregående skoler.
Kan jeg også be om en tilsvarende oversikt over hvor mange skoler som har blitt lagt ned samme tidsrom både nasjonale tall og tall for hvert fylke brutt ned på grunnskole og videregående skole?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: