Skriftlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:653 (2016-2017)
Innlevert: 09.02.2017
Sendt: 10.02.2017
Besvart: 20.02.2017 av utenriksminister Børge Brende

Steinar Reiten (KrF)

Spørsmål

Steinar Reiten (KrF): Den siste tiden har det vært stille rundt situasjonen til den norske statsborgeren Joshua Olav Danile Hodne French som sitter fengslet i DR Kongo med en dødsdom hengende over seg.
Kan utenriksministeren kort gjøre rede for om det er framdrift i arbeidet med å få French benådet eller overført til Norge for soning?

Begrunnelse

Det vises til skriftlig spørsmål fra representanten Astrid Aarhus Byrknes (KrF), datert 07.04.2016, angående samme sak. Det vises videre til skriftlig svar fra utenriksministeren datert 15.04.2016.
I sitt svar sier utenriksministeren at det ser ut som om myndighetene i DR Kongo ikke ser overføring av Joshua French til Norge for soning som aktuelt, men at spørsmålet om benådning så langt Utenriksdepartementet kjenner til, er til vurdering.
Tatt i betraktning de forholdene som Joshua French soner under, er det grunn til alvorlig bekymring for helsen hans. Jo lengre tid som går, jo større grunn er det til å frykte at han avgår ved døden som følge av svekket almenntilstand og sykdom.
Undertegnede håper at det fremdeles øves et jevnt påtrykk fra norske myndigheter overfor politikere og rettsvesen i DR Kongo i saken til Joshua French, og at det arbeides målbevisst for å finne en løsning for å få ham benådet eller overført til Norge for soning.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Utenriksdepartementet har siden Joshua French ble arrestert i DR Kongo i 2009 arbeidet for å få ham overført til Norge. Dette arbeidet er fremdeles høyt prioritert.
I mitt svar til representant Astrid Aarhus Byrknes (KrF) datert 15.04.2016, ble det vist til at myndighetene i DR Kongo hadde benådning av Joshua French til vurdering. Siden den gang er vi informert om at en benådning ikke lenger er like sannsynlig. Utenriksdepartementet arbeider nå videre sammen med kongolesiske myndigheter for at Joshua French kan overføres til Norge på annet grunnlag, og det har vært fremgang i saken det siste året.
Joshua French er både norsk og britisk statsborger og vi samarbeider tett med britiske myndigheter om oppfølging av saken.
Parallelt med arbeidet for å få til en overføring til Norge gjør Utenriksdepartementet det som er mulig for å støtte French, som soner under vanskelige forhold.