Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:673 (2016-2017)
Innlevert: 14.02.2017
Sendt: 15.02.2017
Besvart: 20.02.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Kan statsråden si når tid KVU for Kriminalomsorgen Region Vest kommer til Stortinget, og om spesielt hele Haugalandets behov er med i denne utredningen?

Begrunnelse

KVU for Kriminalomsorgen Region Vest var lovet skulle komme til Stortinget i 2016. Deler av region Vest har flere eldre fengsel og særlig er behovet for lukkede fengselsplasser stort.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Departementet vil igangsette en konseptvalgutredning (KVU) for Vestlandet, som planlegges å starte opp i andre halvår i år. Den vil også omfatte Haugalandet. Når utredningen er gjennomført skal den kvalitetssikres iht. regelverket for store statlige investeringer. Regjeringen vil komme tilbake til prioritering av tiltak, bevilgningsbehov og framdrift i forbindelse med de årlige budsjettprosessene.