Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til statsministeren

Dokument nr. 15:686 (2016-2017)
Innlevert: 16.02.2017
Sendt: 16.02.2017
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 23.02.2017 av utenriksminister Børge Brende

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Norge er en viktig bidragsyter for global helse både økonomisk og med kunnskap innen forskning, undervisning og utdanning. Forskningsrådets program GLOBVAC har i løpet av 10 år utviklet et globalt helseforskingsmiljø med stor internasjonal anerkjennelse. Regjeringen har redusert støtten dramatisk og svekker dermed vår evne til å bidra med å løse de globale helseutfordringer.
Vil statsministeren sikre nye forskningsmidler til global helse, slik det er anbefalt i HO21, evaluering av GLOBVAC, og i tråd med FNs bærekrafts mål?

Begrunnelse

Før Program for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC)ble etablert i 2006, var forskningsinnsatsen lav innenfor global helse i hele landet. Den internasjonale midtveisevalueringen konkluderte med at programmet har vært en stor og vellykket del av Norges innsats for global helse. Ett eksempel er den suksessrike utprøvingen av en vaksine mot Ebola. Evalueringen fremhevet at det er et ungt og meget viktig felt som krever fortsatt støtte dersom forskningsmiljøene som er bygd opp ikke skal forvitre. Programmet skal etter planen fortsette til 2020.
Siden 2013 er bevilgningene fra Utenriksdepartementet til forskning på utvikling i utviklingsland halvert, inklusiv GlOBVAC.
GLOBVAC dekker global helse bredt, med prioritet for prosjekter innenfor vaksinasjon og vaksinasjonsforskning, familieplanlegging, reproduktiv helse og barns vekst og utvikling, helsesystemer og helsepolitikkforskning, teknologi og metodeutvikling, og implementeringsforskning. GLOBVAC satsingen har også bidratt til et Senter for fremragende forskning innenfor mor og barn-forskning tilknyttet Universitetet i Bergen.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Forskningsrådets program for global helse og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC) er en viktig finansieringsmekanisme for global helseforskning i Norge. Evalueringer viser at programmet har lyktes i å styrke den nasjonale kapasiteten innen global helse- og vaksinasjonsforskning, samtidig som det har bidratt betydelig til kapasitetsbygging i utviklingsland. GLOBVAC har en godkjent finansieringsramme på 593,7 millioner kroner for perioden 2012-2020. I budsjettet for 2017 er det satt av 120 millioner kroner til programmet. Dette er samme nivå som for 2016, og det høyeste årlige beløpet som er bevilget siden 2012. I lys av de gode resultatene, og for å styrke dette arbeidet ytterligere, vil Utenriksdepartementet utvide den allerede godkjente finansieringsrammen til GLOBVAC med 105 millioner kroner for perioden 2018-2020. Erfaringene fra ebola-epidemien i Vest-Afrika i 2014-2015 har synliggjort at det er et stort gap i forskning og utvikling av vaksiner og medisiner mot sjeldne smittsomme sykdommer. Forskning finansiert gjennom GLOBVAC bidro betydelig til utvikling av en ebola-vaksine i etterkant av epidemien. I tillegg til fortsatt finansiering av GLOBVAC, vil Norge gi støtte til «Koalisjonen for epidemisk beredskap og innovasjon» (CEPI), som er et nytt internasjonalt initiativ for utvikling av vaksiner mot epidemiske sykdommer. Sekretariatet for CEPI vil legges til Oslo.