Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:802 (2016-2017)
Innlevert: 09.03.2017
Sendt: 09.03.2017
Besvart: 17.03.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Hvordan mener regjeringen at sykehus uten kirurger i vakt skal kunne sikre stabilisering og ha beredskap for akutte hendelser?

Begrunnelse

Ifølge Nasjonal sykehusplan skal akuttsykehus ha akuttfunksjoner i indremedisin, anestesilege i døgnvakt, planlagt kirurgi beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering og håndtering av akutte hendelser. Men vurderings- og stabiliseringskompetanse er ikke definert som en funksjon i nasjonal traumeplan.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Ved behandlingen av Nasjonal helse- og sykehusplan sluttet Stortinget seg til innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen (Innst. 206 S), der komiteens flertall slo fast at akuttsykehus skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt, planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser. Komiteens flertall slo også fast at akuttsykehus skal ha traumeberedskap og generelt akuttkirurgisk tilbud når bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, bil- båt- og luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig. Dette innebærer at det vil være akuttsykehus som ikke har traumeberedskap. Slik er det også i dag.
I protokollen fra foretaksmøte med de regionale helseforetakene 4. mars 2016 presiserte jeg at beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser kan skje ved å utnytte ressurser i helseforetaket som helhet.