Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:826 (2016-2017)
Innlevert: 14.03.2017
Sendt: 14.03.2017
Besvart: 20.03.2017 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): I forbindelse med NOU 2007:13 beskrev Statskog i sin høringsuttalelse sine inntekter og utgifter fra eiendommene i Nordland og Troms, under kapittelet ”Oppsummering av Statskogs økonomi”.
Kan det bes om en oppdatering av tallene fra s. 19, inntekter og utgifter separert, fra siste regnskapsår?

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: