Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:826 (2016-2017)
Innlevert: 14.03.2017
Sendt: 14.03.2017
Besvart: 20.03.2017 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): I forbindelse med NOU 2007:13 beskrev Statskog i sin høringsuttalelse sine inntekter og utgifter fra eiendommene i Nordland og Troms, under kapittelet ”Oppsummering av Statskogs økonomi”.
Kan det bes om en oppdatering av tallene fra s. 19, inntekter og utgifter separert, fra siste regnskapsår?