Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:863 (2016-2017)
Innlevert: 17.03.2017
Sendt: 20.03.2017
Besvart: 23.03.2017 av finansminister Siv Jensen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Hva er proveny- og fordelingsvirkningene av å redusere verdifastsettelsen av aksjer og driftsmidler i formuesskatten til 0, i kroner og som andel av totale endringer, fordelt etter formue i intervallene 0-1 mill., 1-5 mill. 5-10 mill., 10-20 mill., 20-30 mill., 30-40 mill., 40-50 mill., 50-100 mill., 100 mill. og over, og blant topp 1000 personer, 0,1 pst., 1 pst., 2 pst., 5 pst., 10 pst., 12 pst., 15 pst., 20 pst. og bunn 88 pst., 80 pst., 50 pst.?