Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:895 (2016-2017)
Innlevert: 23.03.2017
Sendt: 23.03.2017
Besvart: 03.04.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): En alvorlig hendelse i 2014 på flerbruksfartøyet «Boa Sub C» på oppdrag for Statoil i Norskehavet ble hemmeligholdt for norske myndigheter i over to år.
Hva mener statsråden om at Statoil hemmeligholdt hendelsen, og hvor mange lignende hendelser må skje før regjeringen viser vilje til å rydde opp i forholdene rundt flerbruksfartøy?

Begrunnelse

Stavanger Aftenblad kunne 23. mars avsløre en alvorlig hendelse på flerbruksfartøyet «Boa Sub C» som inntraff i 2014 jobbet på oppdrag for Statoil på Smørbukk-feltet i Norskehavet. Episoden ble hemmeligholdt for norske myndigheter i over to år, og kom kun tilfeldig til Petroleumstilsynet via et anonymt tips. PTIL har i saken gjort det klart at denne type hendelser er rapporteringspliktige. Fare- og ulykkessituasjoner som har ført til skader og hendelser som skjer i planlegging, design, fabrikasjon og installasjon skal rapporteres til myndighetene.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Petroleumstilsynet ble i januar i år kjent med at en hendelse fra 2014 med "Boa Sub C" ikke var varslet til tilsynsmyndigheten. Petroleumstilsynet ba derfor Statoil om en redegjørelse.
Den aktuelle hendelsen fant sted på Smørbukk Sør Extension, som er et havbunnsanlegg ved Åsgard A. Under nedlegging av en fleksibel rørledning på havbunnen, ble denne trukket inn i en manifold (undervannsstruktur). Dette skal ha ført til omfattende skader på rørledningen og manifolden, som ble brakt til land for inspeksjon og reparasjon. Alt utstyr opplyses å være reparert og installert uten varige skader.
Statoil har overfor Petroleumstilsynet opplyst at de anså hendelsen som en "kvalitetshendelse" med kun materielle skader, og at de derfor la til grunn at det ikke var nødvendig å varsle tilsynsmyndigheten. Petroleumstilsynet har derfor presisert overfor Statoil at HMS-regelverket gjelder for alle faser av petroleumsvirksomheten, og at også fare- og ulykkessituasjoner som fører til skader på verdier er rapporteringspliktig.
Petroleumstilsynet opplyser at de nå har fått nødvendig informasjon om saken, og at de ikke har grunn til å tro at det har vært noen bevisst hemmeligholdelse fra Statoils side. Petroleumstilsynet har en klar forventning om at Statoil vil varsle om tilsvarende hendelser i fremtiden.