Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:931 (2016-2017)
Innlevert: 31.03.2017
Sendt: 03.04.2017
Besvart: 07.04.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Jeg viser til svar på spørsmål om Mullah Krekar (Dokument nr. 15:899 (2016-2017)).
Er det rett oppfattet at statsråden ikke har gjort noe konkret i saken i sin tid som statsråd?

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Det vises til mitt svar på spørsmål nr. 899 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Geir Pollestad.
Jeg vil tilføye at det i og med utleveringssaken og straffesaken vedrørende Mulla Krekar i Italia, har vært naturlig å avvente videre dialog med irakiske myndigheter om retur av Mulla Krekar til hjemlandet.