Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:979 (2016-2017)
Innlevert: 07.04.2017
Sendt: 18.04.2017
Besvart: 25.04.2017 av utenriksminister Børge Brende

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Har utenriksministeren planer om å ta opp loven som ble vedtatt av det ungarske parlamentet, som truer med å stenge dørene til den viktige læringsinstitusjonen Central European University, med sin ungarske motpart?

Begrunnelse

Den 4. april vedtok det ungarske parlamentet en lov som innskrenker internasjonale universiteters muligheter til å tilby undervisning i Ungarn. Loven vil i første rekke ramme Central European University, en institusjon etablert og finansiert av demokratiforkjemperen George Soros. Den ungarske regjeringen, ledet av statsminister Viktor Orban, har blitt kraftig kritisert for loven, som nå truer eksistensen til en viktig utdanningsinstitusjon i Sentral-Europa. Europeiske og amerikanske myndigheter har allerede åpent kritisert den nå vedtatte loven.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Norge arbeider for å fremme akademisk frihet og internasjonalt samarbeid både i utenriks- og i utdanningspolitikken. I Europa er støtte til utdanning og forskning blant annet prioritert gjennom EØS-midlene.
Den nye loven om høyere utdanning i Ungarn gir grunn til bekymring. Loven kan være i strid med grunnleggende prinsipper om akademisk frihet og uavhengig forskning, og vi er bekymret for at den vil føre til en innskrenking av det internasjonale samarbeidet med forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Ungarn.
Vi har notert oss at Europakommisjonen vil vurdere om lovendringen er i konflikt med viktig EU-lovgivning. Det er positivt at kommisjonen tar tak i saken, og kommisjonens konklusjoner og videre oppfølging vil bli viktig.
Kunnskapsminister Røe Isaksen uttrykte sterk bekymring for konsekvensene av lovvedtaket i forkant av årsmøtet for European University Association 6-7. april. Det samme gjorde Norges ambassadør til Ungarn på en rundebordskonferanse på universitetet i Pécs i Ungarn den 5. april.
Utenriksdepartementet vil følge opp saken i samtaler med ungarske myndigheter, og vi oppfordrer Ungarn til å sikre full akademisk frihet og uavhengighet for landets forsknings- og utdanningsinstitusjoner.