Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1070 (2016-2017)
Innlevert: 05.05.2017
Sendt: 05.05.2017
Besvart: 12.05.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Hva har statsråden tenkt å gjøre for at kvinnen fra TV2-saken 4. mai umiddelbart får pass slik at de får reist på ferie, og hvordan vil statsråden sørge for at andre norske borgere ikke utsettes for lignende klanderverdig behandling ved passfornyelse?

Begrunnelse

4. mai kunne TV2 vise til en sak hvor en norsk kvinne født på Madagaskar av misjonærforeldre, men oppvokst i Norge, nå sliter med å få utstedt norsk pass. Årsaken er at det må fremskaffes en original fødselsattest fra Madagaskar fra 1969. Hun har hele sitt liv vært norsk statsborger. I likhet med andre sliter hun med å få tak i den originale fødselsattesten, selv om den angivelig skal være på vei. Saken er ikke unik og gjelder flere. Andre er kanskje ikke like heldige og faktisk får tak i original fødselsattest.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Jeg er glad for å kunne meddele at problemene den norske kvinnen opplevde i forbindelse med utstedelse av nytt pass nå er løst. Problemene hadde sin bakgrunn i at fødestedet i tidligere pass ikke var innført i Folkeregisteret. Hun ble derfor henvist til Skatteetaten for å få det etterregistrert før passutstedelse. Det ble også gjort, men jeg har forståelse for at dokumentasjonsprosessen fremsto som vanskelig. Jeg er derfor også glad for å kunne meddele at Politidirektoratet endret rutinene sine den 5. mai 2017, slik at andre ikke skal oppleve lignende situasjoner.
Endringene i retningslinjene innebærer at fødestedet kan angis kun med fødeland også når søkeren kunne ha fått fødestedet etterregistrert i Folkeregisteret. Søkeren kan med andre ord velge om fødestedet skal etterregistreres og innføres i passet, eller om det ikke skal etterregistreres i Folkeregisteret og derfor bare angis med fødeland to ganger. Dette er allerede rutinen for søkere som er født i land som Skatteetaten ikke godtar dokumentasjon fra (såkalte gruppe 2-land i Skattedirektoratets retningslinjer).
Det viktigste er at det er samsvar mellom opplysningene i Folkeregisteret og i passet. Derfor har det siden 2016 vært innskjerpet overfor politidistriktene at fødested i gamle pass bare videreføres hvis det også fremgår av Folkeregisteret. Dette er en nødvendig presisering. Det er imidlertid ikke et vilkår for å få pass at den enkelte kan dokumentere fødestedet sitt, derfor skal det ikke være så tungvint å få nytt pass som det den norske kvinnen i reportasjen opplevde.