Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1078 (2016-2017)
Innlevert: 08.05.2017
Sendt: 09.05.2017
Besvart: 18.05.2017 av finansminister Siv Jensen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Hva har bidraget fra overføringer og skatt til å redusere ulikheten i markedsinntekt, målt ved prosentvis endring i Gini-koeffisient, vært på årsbasis fra 2005 til 2016?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: