Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1089 (2016-2017)
Innlevert: 09.05.2017
Sendt: 10.05.2017
Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren
Besvart: 16.05.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): I april sa kommunestyret i Sørum ja til utbygging av Frogner næringspark, på tross av innsigelser fra både NVE og fylkesmannen. Utbyggingen innebærer total gjenfylling av en ravinedal, en landskapsform som i dag er rødelistet på grunn av massivt omfang av bakkeplanering de siste 50 årene. I en rapport fra 2015 er den berørte ravinen klassifisert som en A-verdi ravine, på grunn av størrelse og artsmangfold. Ravinen beskrives også som å være intakt og uberørt.
Vil statsråden stanse utbyggingen?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Kommunestyret i Sørum behandlet reguleringsplanen for Frogner næringspark den 24. april 2017. Det framgår av sakens dokumenter at det foreligger innsigelser til planen fra Fylkes-mannen i Oslo og Akershus ved miljøvernavdelingen og Norges vassdrags- og energidirektorat. En eventuell mekling i saken er ennå ikke gjennomført. Jeg viser til at saken fortsatt er til behandling i kommunen. Hvis saken ikke løses lokalt, vil den bli sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. Jeg ønsker derfor ikke å uttale meg nærmere om denne saken nå.