Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:1200 (2016-2017)
Innlevert: 01.06.2017
Sendt: 01.06.2017
Besvart: 09.06.2017 av finansminister Siv Jensen

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): Hva er proveny- og fordelingseffekt av å gjøre følgende endringer i minstefradrag i beskatningen av pensjon i alle av de følgende kombinasjonene:
- Minstefradrag på 29 (uendret), 31, 35 og 38 prosent
- Øvre grense på 75 000 (uendret), 77 000 og 81 200 kroner?

Begrunnelse

I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett 2017 foreslår regjeringen å øke satsen i minstefradraget til 31 prosent og øvre grense til 77 000 kroner. Det er interessant å vite mer om hvordan alternative innretninger på sats og øvre grense virker inn på fordelingen av skatteendringene.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: