Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1205 (2016-2017)
Innlevert: 01.06.2017
Sendt: 02.06.2017
Besvart: 12.06.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Kor mange av dei uteksaminerte studentane ved Politihøyskolen i 2016 har jobb i politietaten pr. 1. juni 2017?

Begrunnelse

9.2.17 uttalte leiar for PF studentane, Elisa Hugvik, til NRK Her og nå at kun 51 prosent av 2016-kullet uteksaminert frå Politihøyskolen hadde fått jobb. Justisministaren forplikta seg då til at alle som gjekk ut frå Politihøgskolen i 2016 skulle få jobb innan 1. juni 2017. Fremskrittspartiet har tidligare garantert politistudentane jobb. I august 2013 uttalte Siv Jensen følgjande til Politiforum: «Fremskrittspartiet er det eneste partiet som ønsker en jobbgaranti for politistudenter. Med FrP vil alle studenter som har bestått PHS ha krav på jobb i politiet. Politidistriktene vil selvsagt få tilført midler slik at dette blir gjennomførbart.» Jobbgarantien er endå ikkje gjennomført.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Av studentkullet som ble uteksaminert fra Politihøgskolen i 2016, har 673 personer bestått. Politidirektoratet opplyser at per 1. juni 2017 har 592 eller 88 % av disse tiltrådt stilling i politiet. Av de 592 som har tiltrådt stilling i politiet, har 229 eller 38,7% tiltrådt i fast stilling. Opplysningene er basert på registreringer i lønnssystemet pr. 1. juni 2017. Medarbeidere som er ansatt, men som tiltrer etter dette tidspunktet, er ikke med i tallene.
Politidirektoratet er i Tildelingsbrevet for 2017 gitt i oppdrag «å utarbeide en forpliktende plan slik at alle de som gikk ut av Politihøgskolen i 2016 som fortsatt står uten jobb i etaten er tilsatt i etaten innen 1.6.2017, samt en plan for tilsetting av de studentene som går ut fra Politihøgskolen i 2017.» Departementet har videre stilt krav om at alle de nyutdannede fra Politihøgskolen i 2017 som har bestått eksamen, skal være tilsatt i løpet av 2017.
Politiet arbeider for å bemanne opp i samsvar med bemanningsmålet for politistillinger.