Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1259 (2016-2017)
Innlevert: 09.06.2017
Sendt: 12.06.2017
Besvart: 21.06.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Har registreringen av informasjon om personale i SFO/aktivitetsskole opphørt etter skoleåret 2014 - 2015, finnes eventuelt informasjonen andre steder, og hva er i så tilfelle årsaken til at man ikke lenger registrerer denne informasjonen?

Begrunnelse

I svar på spørsmål 292 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017 om utdanningsbakgrunn til ansatte i skolefritidsordning og aktivitetsskole, ga Kunnskapsdepartementet følgende svar:

«Det ble sist registrert informasjon om personale i SFO/aktivitetsskole i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) i skoleåret 2014–15. Da rapporterte kommunene at det til sammen var 18 526 årsverk i SFO. Av disse hadde 7 pst. godkjent lærer- eller førskolelærerutdanning, 29 pst. hadde fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget og 64 pst. hadde annen kompetanse.»

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Det er ikke blitt samlet inn informasjon om personale i SFO/aktivitetsskole etter skoleåret 2014–2015, verken i GSI eller andre steder. Dette ble tatt ut av GSI i forbindelse med oppfølgingen av rapporten Rapporterings- og dokumentasjonskrav i skolesektoren (2014), der et av tiltakene var å redusere skolenes rapporteringsbyrde i GSI. Rapporten inneholdt en gjennomgang nasjonale og lokale dokumentasjons- og rapporteringskrav i skolen, og den foreslo å fjerne en del krav. Rapporten ble utarbeidet på oppdrag fra KS, med Kunnskapsdepartementet som samarbeidspartner. Det stilles ikke noen krav til utdanning til personale i SFO/aktivitetsskole, og ettersom dette ikke er nødvendig informasjon å samle inn, inngår det derfor ikke lenger i rapporteringen fra skolene.