Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1275 (2016-2017)
Innlevert: 13.06.2017
Sendt: 13.06.2017
Besvart: 21.06.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): I kostnadsestimatet i Prop. 151 S (2015-2016) for alternativ 2 (samling på Andøya) har blitt lagt til grunn kostnader knyttet til planprosess på 112,5 millioner kroner (inkludert usikkerhet).
Hvorfor har det ikke blitt lagt til grunn tilsvarende kostnader for alternativ 1 (samling på Evenes)?

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 13. juni med spørsmål fra stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås om hvorfor kostnader knyttet til planprosess på 112,5 millioner kroner er inkludert i alternativ 2 og ikke i alternativ 1.
Vedtaket om etablering av en fremskutt operasjonsbase for kampfly på Evenes ble gjort i 2012 (jf. Innst. 388 S (2011–2012) jf. Prop. 73 S (2011–2012)). Planprosessen for etableringen på Evenes var derfor allerede en del av budsjettet for kampflybaseprosjektet og følgelig ikke en tilleggskostnad i alternativ 1.