Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1278 (2016-2017)
Innlevert: 13.06.2017
Sendt: 13.06.2017
Besvart: 20.06.2017 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Den 4. april i år vedtok Stortinget en enstemmig støtte til en kommersiell allmennkringaster for å sikre mediemangfold, kvalitet og en positiv konkurrent til NRK. Kulturministeren lovde å kunngjøre avtalen så snart som mulig, med en kompensasjon på inntil 15 mill. euro for å lage allmennkringkastingsinnhold med daglige nyhetssendinger utenfor Oslo. Stortinget har en forventning om at det skulle skje før sommeren.
Når vil regjeringen kunngjøre en avtale for kommersiell allmennkringkasting?

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Jeg har siden Stortinget behandlet Meld. St. 14 (2016-2017) i april i år gitt arbeidet med å forberede kunngjøringen høy prioritet. Jeg tar sikte på at avtalen skal kunngjøres før sommeren, det vil si i løpet av juni.