Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1346 (2016-2017)
Innlevert: 21.06.2017
Sendt: 22.06.2017
Besvart: 28.06.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Christian Tynning Bjørnø (A)

Spørsmål

Christian Tynning Bjørnø (A): Hva betyr det at statsråden "legger til grunn" at fylkesadministrasjonen legges til Skien, og betyr det at statsråden vil overstyre prosessen og sørge for at fylkesadministrasjonen blir lagt til Skien?

Begrunnelse

Fredag 16. juni kom meldingen om at regjeringen hadde besluttet at det nye fylkesmannsembetet i Telemark og Vestfold skille lokaliseres i Tønsberg. I pressemeldingen uttalte kommunalministeren: "Jeg legger også til grunn for denne avgjørelsen at fylkesadministrasjonen for det sammenslåtte Vestfold og Telemark får hovedsete i Telemark". Nå skal endel av detaljene knyttet til sammenslåingen forberedes i en fellesnemd. Fylkesordføreren i Vestfold har sagt at det er naturlig at Vestfold får et flertall i en slik nemd på bakgrunn av innbyggertall.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regjeringen er opptatt av regional balanse i offentlige arbeidsplasser, og ser reformen av fylkeskommunene og fylkesmannsembetene i sammenheng. Det har også vært en føring i fylkeskommunale forhandlinger i hele landet, og vi har fulgt opp disse. Departementet har ingen lovhjemmel til å pålegge fylkeskommunene lokalisering av hovedsete, men i mitt utsagn ligger en meget sterk politisk oppfordring fra regjeringen om at en fra lokal side sørger for regional balanse. Jeg regner derfor med at fellesnemnda og fylkestingene følger opp vår sterke anbefaling.