Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1379 (2016-2017)
Innlevert: 26.06.2017
Sendt: 27.06.2017
Besvart: 30.06.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hva var samlet bompengegjeld per 31.12 i årene 2013, 2014, 2015, 2016 og hva er prognosen for 31.12 2017?

Begrunnelse

Det bes om at alle tall oppgis i 2017-kroner.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: