Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1382 (2016-2017)
Innlevert: 26.06.2017
Sendt: 27.06.2017
Besvart: 03.07.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Hva vil ministeren gjøre for å sørge for at etterlyste kriminelle ikke får utbetalt støtte fra NAV?

Begrunnelse

De siste fem årene har antall etterlyste doblet seg i Norge. Ifølge politiet er det i dag 14.000 som unndrar seg straffeforfølgning eller soning. Politiet hevder også at flere tusen av disse etterlyste får støtte fra NAV. Dette er et hån mot ofrene, og bidrar til å senke befolkningens tillitt til både politiet, NAV og offentlig forvaltning for øvrig. Det er spørsmålsstillers oppfatning at dette bør endres umiddelbart.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Jeg er kjent med denne problemstillingen, og mener at det er helt uakseptabelt at myndighetene gjennom trygdeutbetalinger skal understøtte personer som unndrar seg strafforfølgning eller fullbyrdelse av straff. Departementet er derfor i gang med å utrede de lovendringene som er nødvendig for å løse dette problemet. Jeg tar sikte på å sende et forslag på høring så snart som mulig.