Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1416 (2016-2017)
Innlevert: 01.08.2017
Sendt: 01.08.2017
Besvart: 09.08.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Er det mulig for NSB og i større grad å legge til rette for et godt samspill med reiselivsnæringen i Norge, spesielt når det gjelder arrangement og opplevelsesparker?

Begrunnelse

Reiselivet i Norge har opplevd en formidabel vekst i de senere år. Det er bra. Gode samferdselsløsninger er viktig for at veksten i reiselivsnæringen skal kunne fortsette. Venstre er blant de partiene som mener veksten i reiselivsnæringens transportbehov i hovedsak bør komme innen kollektivtransport. I den sammenheng er gode togtilbud og en godt samspill mellom NSB og reiselivsnæringen viktig.
Frem til 2001 hadde Namsskogan familiepark i Nord-Trøndelag et meget godt samarbeid med NSB, der NSB fraktet mer enn 4 000 passasjerer årlig til Namsskogan Familiepark i tog merket med "Bamsetoget". Fra familieparkens side ble dette oppfattet som et meget godt samspill med NSB, og det var et tilbud som passasjerene satte pris på.
I de senere år har det vært opplevd som vanskelig å få NSB med på slike "gimmicker" som kan komme denne parken til gode. Namsskogan familiepark ligger langs Nordlandsbanen, og har få tilsvarende konkurrenter langs denne toglinjen. Det bør derfor ikke være av konkurransehensyn overfor andre aktører at NSB ikke har vært interessert i å gjennomføre slike felles prosjekt med denne parken i de senere år.
Jeg antar at også at arrangement og andre typer opplevelsesparker i ulike deler av landet er avhengig av velfungerende transportløsninger inn til sine arenaer.
I den sammenheng er det interessant å få mer kunnskap om hvordan NSB ønsker å legge til rette for at disse delene av reiselivsnæringen kan utvikle seg positivt også i årene som kommer.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: NSB-konsernet opprettet i 2016 forretningsområdet reiseliv. NSB opplyser at reiselivssatsingen skal bidra til à gjøre reiser og opplevelser enkelt tilgjengelig for kundene gjennom digitale løsninger. Selskapet ønsker å utvikle en ledende posisjon innen reiseliv i Norge. NSB opplyser at de vil drive destinasjonsutvikling langs rutenettet, både buss og tog, gjennom eierskap eller strategisk samarbeid med andre aktører.
NSB har i dag en rekke samarbeid rundt om i landet. Selskapet samarbeider bl.a. med hotell, visitselskaper og aktivitetstilbydere i Flå, Geilo, Gol og Hemsedal om å levere et godt tilrettelagt tilbud av transport, overnatting og opplevelse. I Bodø samarbeider NSB med lokale aktører for å sette sammen produkter mot cruisemarkedet. I Trøndelag deltar NSB i markedsrådet i Trøndelag Reiseliv og som medlem i bedriftsnettverket festivaler og arrangementer. NSB opplyser at de engasjerer seg i bl.a. Blues in Hell, Rennebumartnan, Rørosmartnan og Stiklestad nasjonale kultursenter i regionen. Når det gjelder Namsskogan familiepark opplyser NSB at parken har markedsført seg med plakater i NSBs lokaltog i Trøndelag, og at NSB har gått ut med tilbud til skoler i distriktet om togturer til parken. NSB opplyser videre at Lassemoen, som er nærmeste holdeplass til Namsskogan, de siste årene har hatt mellom 800 - 1200 reisende per år.
Min vurdering er at NSB jobber for å legge til rette, og legger til rette, for et godt samspill mellom selskapet og andre aktører innen reiseliv, arrangementer og opplevelsesparker, og at dette skjer innenfor rammen av å drive forretningsmessig virksomhet.