Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1467 (2016-2017)
Innlevert: 10.08.2017
Sendt: 10.08.2017
Besvart: 21.08.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Hvor mange mannlige studenter er tatt opp til studier ved henholdsvis psykologi og veterinær- og dyrepleierstudier høsten 2017?

Begrunnelse

Regjeringen har valgt å fjerne tilleggspoeng for psykologistudiet og veterinær- og dyrepleierstudiet fra høsten 2017. Dette begrunnes med at det er i strid med Likestillingsloven. Til tross for at det har vært praksis å gi mannlige studenter to tilleggspoeng ved disse studiene for å unngå rene "kvinnestudier" har valgte regjeringen å fjerne poengene selv om dette har hatt store konsekvenser for enkelte søkere.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: