Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1505 (2016-2017)
Innlevert: 22.08.2017
Sendt: 23.08.2017
Besvart: 01.09.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Har det skjedd i historien at reallønnsveksten har vært 0,25, 0,50, 0,75 eller 1 pst. høyere enn 1,5 pst. i 23 eller 33 år på rad, og mener statsråden et slikt scenario i framtiden er mer eller mindre sannsynlig enn å få 7 rette i Lotto?

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Statistikk fra SSB viser at reallønnsveksten i Norge etter 1970 har variert mye over tid, samt at reallønnsveksten i lange perioder har avveket betydelig fra 1,5 pst. Reallønnsveksten fra 1980 til 1990 var lav med om lag 0,4 pst. per år. I perioden 2000–2010 var reallønnsveksten høy med i gjennomsnitt 2,5 pst. pr år.
Tallene viser derfor at en pensjonist kan oppleve lange perioder der reallønnsveksten avviker vesentlig fra 1,5 pst. I perioden 1970–2016 samlet var gjennomsnittlig reallønnsvekst i Norge om lag 1,7 pst. per år.