Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1519 (2016-2017)
Innlevert: 25.08.2017
Sendt: 28.08.2017
Besvart: 04.09.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Hvilke konsekvenser vil innsigelsene fra Avinor om konflikt med sivil luftfart ha for kostnader og framdrift for Forsvarets utbygging på Evenes?

Begrunnelse

NRK rapporter 24. august at Avinor i et notat frykter konflikt mellom den militære og den sivile flytrafikken når F-35-kamplflyene og nye maritime overvåkningsfly skal baseres på Evenes lufthavn.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 28. august 2017 med følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt: «Hvilke konsekvenser vil innsigelsene fra Avinor om konflikt med sivil luftfart ha for kostnader og framdrift for Forsvarets utbygging på Evenes?»
Konseptvalgutredningen for Evenes, som er under arbeid, vurderer ulike alternative løsninger for å gjennomføre Stortingets vedtak om etablering av Evenes som fremskutt base for kampfly og hovedbase for maritime patruljefly. Utredningen inkluderer vurderinger av både sivile og militære behov knyttet til ulike løsningsalternativer, og inkluderer innspill fra en rekke ulike sivile og militære aktører. Innspill fra en sentral aktør som Avinor er viktige. Innspillet det refereres til gjelder ett av seks løsningsalternativer som utredes, og så langt er det ingenting som tyder på at kostnader eller fremdriften i prosjektet blir påvirket av dette. Forsvarsdepartementet er i kontinuerlig kontakt med Samferdselsdepartementet og Avinor for å komme frem til gode løsninger for å møte både sivile og militære behov.
I tråd med planen vil utredningen ferdigstilles i løpet av oktober 2017, og vil etter dette gjennomgå ekstern kvalitetssikring på vanlig måte. Regjeringen vil legge frem konklusjonene fra konseptvalgutredningen med rapport fra ekstern kvalitetssikring for Stortinget på egnet måte i vårsesjonen 2018.