Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1540 (2016-2017)
Innlevert: 31.08.2017
Sendt: 31.08.2017
Besvart: 06.09.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Hvor og av hvem skal vedlikeholdet på de nye redningshelikoptrene utføres, er norske aktører med i bildet og eventuelt hvorfor ikke?

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Det daglige vedlikeholdet av de nye redningshelikoptrene skal, som med dagens Sea King-helikoptre, utføres på redningshelikopterbasene i Norge av personell fra Forsvaret.
Tyngre / større vedlikehold av helikoptrene (skrogene) er det helikopterleverandøren Leonardo Helicopters MW (LH) som er ansvarlig for, og også dette vedlikeholdet skal utføres på redningshelikopterbasene. Arbeidet skjer i regi av LH, med norsk og utenlandsk personell.
LH benytter norske underleverandører, blant annet Aerospace Industrial Maintenance Norway SF (AIM – tidligere Luftforsvarets Hovedverksted) på Kjeller, i forbindelse med utførelse av tyngre vedlikehold og deleforsyning. I tillegg skal Kongsberg Defence & Aerospace AS stå for overhaling av tyngre hovedkomponenter (drivverk).
LH har valgt sine underleverandører av vedlikehold uten føringer fra Justis- og beredskapsdepartementet, noe det heller ikke er anledning til iht. regelverket for offentlige anskaffelser. Av den grunn vil også vedlikehold av enkelte andre komponenter kunne foregå utenlands.