Skriftlig spørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) til kulturministeren

Dokument nr. 15:860 (2017-2018)
Innlevert: 02.02.2018
Sendt: 05.02.2018
Besvart: 12.02.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

Kristoffer Robin Haug (MDG)

Spørsmål

Kristoffer Robin Haug (MDG): E-sport er en av de raskest voksende idrettene i verden, med potensiale til å innlemme mange grupper i idrettskulturen som ikke allerede er en del av et etablert miljø.
Hvordan vil statsråden arbeide for at e-sporten får en naturlig plass i norsk idrett og kan bidra til kultur og samfunnsutvikling på en sunn måte?

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: Som representanten Haug viser til er e-sport en aktivitet i vekst og en veldig spennende idrett. Det er svært positivt at det vokser fram alternative miljøer som skaper økt mangfold og utfyller eksisterende aktivitetstilbud. Det bidrar også til å bygge nye fellesskap på tvers av tidligere interessefelt.
Men det er også som representanten Haug påpeker ikke slik i dag at e-sport er likestilt i den norske idrettskulturen. Det mener jeg er synd. Barn og ungdom som driver med tradisjonelle idretter som ski og fotball har i dag gode muligheter til å dyrke aktiviteten, men også å utvikle egne ferdigheter gjennom studier på idrettslinjer og toppidrettsgymnas. Her kan vi lære av Garnes videregående skole i Hordaland, som i 2016 ble første skole som tilbyr e-sport. Dette gir den enkelte elev og utøver mulighet til å utvikle ferdighetene sine, oppleve mestring og likestilles med utøvere av andre idretter. Skal e-sport ha en naturlig plass i norsk idrett, og bidra til kultur og samfunnsutvikling på en sunn måte, må vi se på og lære av forsøk som på Garnes videregående skole. Utøvere av e-sport bør på lik linje med de tradisjonelle idrettene, få et tilbud hvor utvikling av ferdigheter kombineres med kompetanse innen treningslære, idrett og samfunn. Om hvordan man balanserer idrett og helse.
Utenom toppidretten, er midler til egenorganisert idrett viktig for regjeringen. Gjennom etableringen av et ressurssenter for egenorganisert fysisk aktivitet og egen tilskuddsordning til anlegg for egenorganisert aktivitet, legges det til rette for en mangfold som også skaper plass for unge idretter som ikke er dypt forankret i den organiserte idretten gjennom mange tiår. For en idrett som er i så sterk vekst som e-sport, er det viktig at det finnes muligheter til å søke midler til også egenorganiserte aktiviteter over hele landet.
Regjeringen skal i denne perioden arbeide med en melding om barne- og ungdomskultur. Det arbeidet ser jeg veldig frem til og jeg ser det naturlig at dette er temaer som blir belyst i meldingen.