Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:1007 (2017-2018)
Innlevert: 21.02.2018
Sendt: 21.02.2018
Besvart: 02.03.2018 av finansminister Siv Jensen

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): Hva er de totale inntektene (skatteinntekter fratrukket utgifter) til staten fra hvert av de oljeselskapene som har mottatt utbetalinger gjennom leterefusjonsordningen i perioden 2008-2016?

Begrunnelse

Gjennom leterefusjonsordningen har flere oljeselskaper fått utbetalt store beløp i forbindelse med leteaktivitet på norsk sokkel. Ordningen innebærer at selskaper som går i underskudd får dekket 78 prosent av letekostnadene. Dette korresponderer med det fradraget selskaper i skatteposisjon får, og med inntektsskatten. Med denne refusjonsordningen får selskapene dette fradraget utbetalt direkte, som de senere ville kunne trekke fra skatten når de etterhvert går med overskudd. Det siste fordrer imidlertid at de kommer i en posisjon hvor de går med overskudd.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: