Skriftlig spørsmål fra Heidi Nordby Lunde (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:2191 (2017-2018)
Innlevert: 04.09.2018
Sendt: 05.09.2018
Besvart: 12.09.2018 av finansminister Siv Jensen

Heidi Nordby Lunde (H)

Spørsmål

Heidi Nordby Lunde (H): Hva vil gjennomsnittlig skattesats på husholdningenes inntekter være i 2060 vs. i dag dersom ingenting gjøres (dvs. at vi fremskriver dagens atferd), og hva er definisjonen på "gjennomsnittlig skattesats på husholdningens inntekter"?

Begrunnelse

Produktivitetskommisjonen, ledet av professor Jørn Rattsø, (2016) har tidligere sagt at gjennomsnittlig skattesats vil være 65 % dersom lav produktivitetsvekst vedvarer med tilhørende lav inntekstvekst. Bakgrunnen for dette var blant annet framskrivninger knyttet til eldrebølge, lavere oljeinntekter og vekst i offentlige utgifter. Dersom det er mulig å presentere en oppdatert tabell for årene fremover, er dette ønskelig.