Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:964 (2018-2019)
Innlevert: 13.02.2019
Sendt: 13.02.2019
Besvart: 20.02.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Mener statsråd Freiberg fortsatt det samme som ordfører Freiberg om sammenhengen mellom tjenestetilbud og eiendomsskatt?

Begrunnelse

I juni 2015 uttalte daværende Hadsel-ordfører Freiberg til NRK at kommunen ikke klarer seg uten eiendomsskatt. Ifølge oppslaget mente Freiberg at finansminister Siv Jensens uttalelser om eiendomsskatt var urealistiske, og at kommuneøkonomien ikke var tilstrekkelig prioritert av Solberg regjeringen. Han mente sågar at Siv Jensens tilnærming til kommuneøkonomien var urealistisk fordi pengene ikke sto i forhold til oppgavene og tjenestene kommunen skulle levere. Han var tydelig på at lavere skatt ville bety kutt i tjenestetilbudet.

Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Svar

Kjell-Børge Freiberg:

Svaret med tabell i pdf-format