Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1419 (2018-2019)
Innlevert: 03.04.2019
Sendt: 08.04.2019
Besvart: 15.04.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): 1. april la NVE fram forslag til Nasjonal ramme for vindkraft. Denne er nå sendt ut på høring og skal så videre til behandling i regjeringen.
Vil statsråden sikre at det ikke gis konsesjon til nye vindkraftutbygginger, og at det tas en pause i alt arbeid med nye planer om vindkraftverk i NVE og OED til den nasjonale planen er ferdig behandlet?

Begrunnelse

Den nasjonale rammen for vindkraft har lenge vært etterspurt av miljøbevegelsen og friluftsorganisasjonene. Håpet er at planen skal gjøre at vi slipper en planløs utbygging av vindkraft. Nå som forslaget til plan er sendt ut på høring er det viktig å ta en fullstendig pause i all behandling av nye vindkraftverk i NVE og OED. Hvis ikke risikerer vi at det jobbes videre med planer om utbygging i verdifulle naturområder som man senere finner ut at det ikke burde vært bygd ut vindkraft i.

Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Svar

Kjell-Børge Freiberg: Det er stor oppmerksomhet om vindkraft. Vindkraft er i ferd med å bli lønnsomt uten subsidier og bransjen ser etter nye prosjekter. Samtidig er motstanden mot vindkraft betydelig mange steder. Som jeg ga uttrykk for da NVE overleverte forslaget til nasjonal ramme, vil det ikke bli gitt nye konsesjoner til vindkraftverk mens nasjonal ramme er til behandling. Jeg mener det vil være hensiktsmessig at nye meldinger og søknader om vindkraft i utgangspunktet heller ikke tas til behandling i denne perioden.
Vindkraftverk som allerede har konsesjon, følges opp av konsesjonsmyndighetene på vanlig måte. Behandlingen av detaljplaner, miljø-, transport- og anleggsplaner mv. og klagebehandling for slike prosjekter vil derfor gå sin gang uavhengig av arbeidet med nasjonal ramme.