Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1975 (2018-2019)
Innlevert: 26.06.2019
Sendt: 27.06.2019
Besvart: 04.07.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Folk oppfordres til å sende inn prøver av eksempelvis hår og møkk fra bjørn for å fastslå identiteten til bjørnen. Prøveresultatene kommer svært lenge etter at prøven er sendt inn.
Kan statsråden instruere de som utfører analysejobben for myndighetene til å analysere prøvende fortløpende, slik at resultatene kan være til effektiv hjelp i rovdyrforvaltningen?

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen:
Vi har i dag et tydelig skille mellom politikk og bestandsovervåking i rovviltforvaltningen. Skillet er viktig for å ha et objektivt grunnlag for vurderingene som gjøres. Skillet er også nødvendig for å sikre at arbeidet utføres på faglig best mulig måte, og fordi det gir større legitimitet til bestandstallene som rapporteres. At Rovdata, som en uavhengig instans, skal ha dette ansvaret er også understreket av Stortinget i rovviltforliket av 2011.
Selv om hovedmengden av prøveresultater fra DNA-analyser av bjørn tidligere år er rapportert en tid etter innsamlingsperioden, har det vært mulig å bestille hasteanalyser der forvaltningen har funnet dette nødvendig. Et eksempel på slike situasjoner kan være om man er i tvil om det er hann- eller hunnbjørn som befinner seg i et område der man vurderer skadefelling. I mange tilfeller er dette ikke vurdert som påkrevd fra forvaltningens side blant annet fordi bjørnens biologi er slik at vi i stor grad har oversikt over hvor det forekommer hunnbjørner, og at risikoen for utilsiktet felling av slike dermed er liten. Fortløpende DNA-analyser av enkeltprøver innebærer også betydelig økte kostnader, og har derfor ikke vært gjennomført som standard i tilfeller der dette ikke anses å ha betydning for forvaltningen.
Jeg er kjent med at Rovdata fra og med 2019 har videreutviklet sine tjenester på dette området, og det gjøres nå jevnlige DNA-analyser av materiale fra bjørn i innsamlingsperioden i sommerhalvåret, minst en gang per måned. Resultatene av dette tilgjengeliggjøres fortløpende for allmennheten i Rovbase, og svar på prøver samlet i april og mai i år er publisert. Jevnlige DNA-analyser har kortet betydelig ned på tiden fra innsamling til prøveresultater foreligger. Behovet for hasteanalyser vil dermed også bli mindre, men skal fortsatt kunne utføres ved særlige behov.