Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:2022 (2018-2019)
Innlevert: 01.08.2019
Sendt: 01.08.2019
Besvart: 12.08.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Terje Halleland (FrP)

Spørsmål

Terje Halleland (FrP): Hva er regjeringens holdning til utvikling av thoriumbasert energi, og er det aktuelt å legge til rette for forskning og utvikling av thorium-prosjekter, herunder ved hjelp av offentlige virkemidler?

Begrunnelse

På globalt nivå er mye av energiproduksjonen fremdeles knytt opp til høye utslipp av co2, og selv om fornybart tar større andeler av den økte energiproduksjonen, er det et stort behov for mer ren energi.
Det er begrensninger og konflikter til flere av de fornybare alternativene.
Thorium benyttet med saltsmelteteknologi blir hevdet fra flere at har et stort potensiale til å levere betydelige mengder ren energi, samtidig som det er mindre behov for lagring av avfall.
Norge kan ha gode forutsetninger for å bidra i denne utviklingen, da vi har både industrielle miljø og forskningsmiljø, herunder IFE, som kan bidra i utviklingen av thoriumenergi.

Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Svar

Kjell-Børge Freiberg: Spørsmål knyttet til kjernekraft ble grundig behandlet i Stortinget på 1970-tallet. Bygging av kjernekraftverk fikk den gang ingen støtte i Stortinget, og kjernekraft har siden ikke vært noe reelt alternativ i den norske energiforsyningen.
Jeg har fulgt den norske debatten rundt en satsing på thorium som energikilde. Det gjenstår betydelig forsknings- og utviklingsarbeid før thoriumbasert kjernekraft kan bli en realitet. Dette er det flere land som arbeider med. Thorium benyttet med saltsmelteteknologi er et alternativ det ses på. For Norge sin del har Thoriumutvalgets rapport fra 2008 og kartleggingen av mineralforekomstene, herunder thorium, i Fensfeltet i Telemark ikke gitt grunnlag for å satse spesielt på utvikling av thoriumsbasert energi.
Regjeringens satsing på energiforsking følger i all hovedsak anbefalingene gitt i Energi21 strategien. Men det betyr ikke at det ikke kan gis støtte til forskning og utvikling av thoriumprosjekter i Norge. Det kan søkes om støtte til forskningsprosjekter på Thorium gjennom Norges forskningsråd sitt temanøytrale BIA-program (Brukerstyrte Innovasjonsarena). BIA er en åpen konkurransearena der prosjekter fra ulike områder konkurrerer om å få støtte på grunnlag av forskningskvalitet, innovasjonsgrad og verdiskapingspotensial.